ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 2003,η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε νέο - ιδιόκτητο χώρο στη βιομηχανική ζώνη επί της εθνικής οδού Αγρινίου - Αντιρρίου, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία και τις γνώσεις δεκαετιών.

Παράλληλα, ακολουθώντας για άλλη μια φορά τα βήματα της τεχνολογίας, εξόπλισε τις νέες της εγκαταστάσεις με τον τελειότερο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούσε η συνέχιση της παρουσίας της στο χώρο των εκτυπώσεων κάτι που εξακολουθεί να γίνεται, καθώς η τεχνολογία απαιτεί πιστή εφαρμογή των… κανόνων της.Επενδύοντας το μεγαλύτερο κεφάλαιο των κερδών της κάθε χρόνο σε νέο, ακόμη πιο σύγχρονο εξοπλισμό, επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση χρόνου παραγωγής, αύξηση της ποιότητας με όλα τα θετικά αποτελέσματα που αυτό συνεπάγεται.